thumbnail

Strategickí partneri

SPOLOČNOSŤ STATE GRID CORPORATION OF CHINA

Štátna spoločnosť State Grid, založená 29. decembra 2002, sa primárne zaoberá investíciami, výstavbou a prevádzkou energetických sietí. Ako spoločnosť sme si stanovili za cieľ dosiahnuť opätovnú elektrifikáciu a energetickú konektivitu, čím sa snažíme uspokojiť dopyt po energii prostredníctvom čistej a ekologickej alternatívy. Spoločnosť State Grid poskytuje energiu viac ako 1,1 miliarde obyvateľov v 26-tich provinciách, autonómnych regiónoch a obciach, pričom pokrýva 88% územia Číny.

Združenie pre šetrenie energie pomocou blockchainu

Samofinancujúca sociálna organizácia BECA podporujúca viacvrstvový a medzisektorový obchod a spoluprácu vznikla ako združenie skupín, jednotiek a jednotlivcov v energetickom priemysle, priemysle služieb softvéru a informačných technológií, vedeckom výskume a priemysle technologických služieb, dodávateľských a nadväzujúcich výrobných či iných súvisiacich odvetviach.

Cieľom organizácie BECA je v zmysle koncepcie rozvoja, koordinácie, ekologického a otvoreného zdieľania napomôcť vývoju technológie blockchain a priemyselných inovácií a posilniť výskum v oblasti štandardizácie blockchainu. Využitím prvenstva v rámci reformy trhu s energiou, BECA plánuje v rámci energetického priemyslu rozvíjať inovačný, aplikačný, ako aj hodnotový reťazec, a tak inkorporovať technológiu blockchain do aspektov a sfér ako sú transparentnosť údajov, zdieľanie, optimalizácia obchodných postupov, znižovanie prevádzkových nákladov, zvyšovanie účinnosti synergie a budovanie dôveryhodného systému. BECA taktiež vyzýva na inovatívny vývoj nových koncepcií, nových technológií a nových modelov na šetrenie energie, znižovanie emisií a zvyšovanie energetickej účinnosti.