thumbnail

Pridajte sa

Požiadajte o členstvo v Čínsko-stredovýchodoeurópskom centre excelentnosti pre blockchain a využívajte výhody zo zdieľania poznatkov, skúseností a zdrojov.

Členstvo a výhody

V Čínsko-stredovýchodoeurópskom centre excelentnosti pre blockchain veríme, že členstvo a jednotný postup sú nevyhnutné na riešenie hlavných problémov, ktorým dnes čelí blockchainový ekosystém.

Členovia Centra excelentnosti majú exkluzívny prístup ku kvalitnému výskumu a k širokej škále ďalších výhod:

• získajte prístup k popredným inovatívnym, výskumným a vývojovým organizáciam,
• podielajte sa na výskume s vynikajúcimi výskumnými tímami,
• získajte financovanie pre svoj výskum a vývoj a odmeny za výsledky z výskumov prostredníctvom platformy pre prenos technológií,
• zhodnoďte výstupy vášho výskumu vďaka platforme na transfer technológií
• získajte jedinečný prístup k talentom.

Uvítame všetky inovatívne začínajúce podniky, etablovaných hráčov, inštitúcie výskumu a vývoja i vlády, ktoré by sa radi zapojili do fungovania Centra.

Na výber máte z rôznych typov členstiev:
• Priemyselné členstvo (najmä pre malé a stredné podniky, korporácie, štátne podniky a pod.)
• Akademické členstvo (najmä pre univerzity a inštitúcie výskumu a vývoja a pod.)
• Pridružené členstvo (určené na pozorujúcich členov, ako sú vlády, medzinárodné organizácie, regulačné orgány a pod.).

Viac info