thumbnail

Prečo blockchain

Blockchain predstavuje druhú éru internetu, od internetu ako zdroju informácií k internetu poskytujúcemu hodnotu.

Zjednodušene povedané, blockchain je zoznam údajov o transakciách, ktoré sú nemeniteľné a bezpečne umiestnené v sieti mnohých počítačov rozptýlených po celom svete. Každý z týchto zoznamov (resp. blokov) obsahujúcich údaje je zabezpečený a prepojený pomocou kryptografických princípov.

Keďže ide o systém založený na úplne demokratickom princípe, blockchainová sieť nemá ústrednú autoritu. V celku ide o zdieľaný a nemenný záznam a informácie sú prístupné komukoľvek. Čokoľvek však postavené na blockchaine je transparentné, čo znamená, že každý účastník je zodpovedný za svoje konanie.

Traditičné datasety vs. blockchain

Tradičné datasety:
• Zvyčajne sú spravované jedným alebo viacerými administrátormi, ktorí majú možnosť vykonávať zmeny v údajoch.
• Tento systém je ideálny pre zaznamenávanie informácií, ktoré je potrebné z času na čas aktualizovať alebo meniť, môže však viesť k určitým problémom poškodenia, straty údajov, či k dezinformácii.
• Tradičné súbory údajov sa ukladajú na externých serveroch, zvyčajne v centralizovanom prostredí, aby sa uľahčila ich dostupnosť. Problémy s týmto modelom spravovania dát vznikajú v prípade zlyhania servera alebo hackerského útoku na server, kedy môže dôjsť k strate veľkého množstva dát alebo nutnosti vytvoriť dáta znovu, čo môže stáť spoločnosť čas a peniaze.

Blockchain
• Má zabudovanú nemennosť.
• Decentralizovaná sieť je odolná voči jednotlivým bodom zlyhania.
• Vysokú úroveň šifrovania a bezpečnosti je možné implementovať v oboch systémoch, avšak blockchain je považovaný za jeden z najbezpečnejších systémov, ktorý bol doteraz vyvinutý.

Centralizované a tradičné datasety prešli mnohými rokmi vývoja, pričom dopomohli vyladiť technologické aspekty, akými sú napríklad dátové sklady a vyvažovanie záťaže. Dáta v blockchaine sú na druhej strane ešte iba v počiatočnom štádiu a zatiaľ nie sú schopné zvládať rýchlosť na akú sme všetci zvyknutí. Aj napriek tomu sa v budúcnosti bude klásť väčší dôraz na decentralizáciu údajov, čo technológii blockchain dodáva štatút vhodnej a zároveň nevyhnutnej alternatívy pre mnohé z najväčších podnikov na svete.

Viac info

Potenciál blockchainu

Blockchain je v súčasnosti jednou z najviac diskutovaných a medializovaných technológií. Len máloktoré odvetvia sa v tejto dobe nezaujímajú o túto technológiu a jej spôsoby využitia. Spoločností založených na koncepte blockchainu neustále pribúda. Táto technológia má potenciál narušiť už existujúce biznis modely tak, ako aj umožniť vznik nových. Najviac perspektívne a najziskovejšie odvetvia, čo sa týka využitia technológie blockchain sú verejný sektor, IT sektor, média, telekomunikácie a finančné služby.

Blockchain je považovaný za „Internet 3.0“, nakoľko má potenciál zmeniť spôsob, akým dnes využívame technológie. Bezpečnostný aspekt nemennej verejnej knihy spolu s rýchlosťou a transparentnosťou distribuovanej, decentralizovanej siete vytvárajú z blockchainu technológiu, ktorá prináša obrovský posun smerom vpred.

Za posledné dva roky sa zaznamenalo viac ako pol milióna nových publikácií o tejto technológii a 3,7 milióna výsledkov vyhľadávania Google pre blockchain. Aktuálne sme svedkami veľkých investícií do technológie blockchain. Financovanie rizikového kapitálu pre začínajúce blockchainové spoločnosti je na vzostupe a v roku 2017 dosiahlo svoj vrchol, 1 miliardu dolárov. Do blockchainu investujú aj poprední hráči v oblasti technológií: spoločnosť IBM má alokovaných na blockchain viac ako 1000 zamestnancov a viac ako 200 miliónov dolárov investovalo do aplikácií fungujúcich na blockchaine. Podľa International Data Corporation sa predpokladá, že celosvetové výdavky na vývoj blockchainu vzrastú o 88% z 1,5 miliardy dolárov v roku 2018 na 2,9 miliardy dolárov do konca tohto roka. Očakáva sa, že celkové výdavky sa každý rok ďalej zvýšia o 76% a do roku 2022 dosiahnu 14,4 miliárd dolárov.

Viac info