thumbnail

Popis Projektu

Trvanie projektu je nastavené v rozpätí 5 +5 rokov a bude sa zameriavať na navrhnuté vedecko-výskumné oblasti.

Cestovná mapa a časová os projektu

Projekt Centra excelentnosti pre blockchain medzi Čínou a krajinami SVE sa plánuje ako dlhodobý strategický projekt na obdobie 5+5 rokov (2020 – 2025 – 2030).

Oblasti výskumu

Oblasť 1

Technológie, kryptografia a kybernetická bezpečnosť

Oblasť 2

Využitie blockchainu naprieč rôznymi odvetviami, Priemysel 4.0 a Internet vecí

Oblasť 3

Ekonomika tokenov, ich komerčné využitie a dosah

Oblasť 4

Finančné, regulačné, právne a politické aspekty blockchainu

Oblasť 5

Dátová veda pre blockchain