thumbnail

Zakladajúci člen

DECENT vznikol v roku 2015 ako jedna z prvých blockchainových spoločností na svete a v súčasnosti patrí medzi popredných poskytovateľov tejto technológie. Stojí za vznikom novátorskej blockchainovej platformy DCore, ktorá umožňuje vytvárať nové a migrovať existujúce aplikácie do blockchainového prostredia. DECENT vytvára ekosystém, ktorého cieľom je priblížiť sa k decentralizovanej budúcnosti naprieč širokou škálou odvetví.

Čestní a pridružení členovia

Letecká fakulta
Technická Univerzita v Košiciach

Hlavným cieľom Leteckej fakulty Technickej Univerzity v Košiciach je prispieť k dosiahnutiu cieľov Univerzity v oblasti leteckej techniky, astronautiky a letectva. Letecká fakulta je zameraná na základný a aplikovaný výskum a zároveň spolupracuje s mnohými výskumnými inštitúciami aj súkromnými spoločnosťami na Slovensku a v susedných krajinách.

Univerzita ekonómie a financií v Šanghaji

Univerzita ekonómie a financií v Šanghaji, založená v roku 1917, je multidisciplinárnou univerzitou, ktorá sa zameriava na financie a ekonómiu. Podiela sa na koordinovanom rozvoji v oblasti ekonómie, manažmentu, práva, umenia a vedy, poskytujúc špičkový výskum a výučbu, s cieľom stať sa medzinárodne uznávanou výskumnou univerzitou špecializujúcou sa na financie a ekonómiu.

Pekingská Univerzita

Pekingská univerzita je komplexnou, klúčovou národnou univerzitou. Stala sa centrom výučby , výskumu a univerzitou nového typu, ktorá zahŕňa rôzne odvetvia vzdelávania, ako sú základné a aplikované vedy, spoločenské a humanitné vedy a vedy o medicíne, manažmente a vzdelávaní.

Ústav informatiky. Slovenská akadémia vied

Ústav Informatiky je jedným z viac ako 50 vedeckých a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied. Činnosť Ústavu informatiky spočíva vo vedeckej a výskumnej práci v oblasti informatiky, informačných technológií, teórie riadenia, robotiky a umelej inteligencie.

Univerzita Tsinghua

Univerzita Tsinghua bola založená v roku 1911. V súčasnosti má univerzita 20 škôl a 58 katedier s fakultami vedy, techniky, humanitných vied, práva, medicíny, histórie, filozofie, ekonómie, manažmentu, vzdelávania a umenia. Prostredníctvom vzdelávania a výskumu na najvyššej úrovni, Tsinghua vyvíja inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú riešiť naliehavé problémy v Číne aj vo svete.