thumbnail

Médiá

China-CEEC Blockchain Centrum Excelencie v tlači a médiách

V tlači a médiách:

Enterpreneur, November 14, 2019
Vicepremier.gov.sk, November 8, 2019
Interview s Matejom Michalkom v CGTN Headquarters
August 29, 2019

BITCOIN GARDEN
August 30, 2019
TECHBOX
September 4, 2019