thumbnail

The mission of the China-CEEC Blockchain Centre of Excellence is to become a leading global Research and Innovation centre for Blockchain and DLT (Distributed Ledger) technologies to be applied in industrial applications across many verticals like energy, financial, aerospace, manufacturing, logistics, commerce, media, government and others.

Čoskoro

Prvý blockchainový samit Čína-SVE

Len pre pozvaných

Kde:
Hotel LOFT Bratislava, Slovensko

Kedy:
28.11.2019

POD ZÁŠTITOU

V tlači a médiách:

Enterpreneur, November 14, 2019

Vicepremier.gov.sk, November 8, 2019
Interview s Matejom Michalkom v CGTN Headquarters
August 29, 2019
BITCOIN GARDEN
August 30, 2019
TECHBOX
September 4, 2019

Podporované Predsedom vlády Slovenskej republiky:

S hrdosťou oznamujeme, že dňa 27.9.2019 získala spoločnosť DECENT oficiálny list o podpore návrhu zriadenia Centra excelentnosti pre blockchain od premiéra Slovenskej republiky. Vzhľadom na našu firemnú kultúru vedenú v duchu transparentnosti sme sa rozhodli, že list zverejníme na tejto stránke v plnom znení.

Na fungovanie Centra plánujeme uplatniť model PPP (verejno-súkromné partnerstvo), čím sa podporí spolupráca medzi etablovanými hráčmi, inovatívnymi startupmi, špičkovými výskumnými a vývojovými inštitúciami a vládami, čo povedie k vytvoreniu nových pracovných miest, posilneniu štatútu technológií a propagácii Slovenska, krajín stredo-východnej Európy a Číny, ako jedných z najinovatívnejších krajín na svete.

Naším cieľom je vytvoriť silnú globálnu inovačnú platformu na podporu Novej hodvábnej cesty (Belt and Road Initiative) pomocou špičkových technológií, akými sú blockchain a DLT.

Organizácia projektu sa uskutočňuje pod záštitou záujmového združenia právnických osôb zaregistrovaného na Slovensku a príslušného subjektu, registrovaného v Čínskej ľudovej republike.

Viac info

Pozadie

Slovensko je krajinou, ktorá sa nachádza priamo v srdci Európy, uprostred východoeurópskych a západoeurópskych trhov. Vláda Slovenskej republiky si stanovila ako jednu z hlavných priorít podporovať projekty a investície, ktoré prinášajú vysokú pridanú hodnotu, s osobitným zameraním na vedu, výskum a inovácie – sektormi kľúčovými pre rozvoj vedomostnej ekonomiky.

Táto stredoeurópska krajina ponúka silné zázemie plné úspešných začínajúcich spoločností z oblastí softvérového inžinierstva a kybernetickej bezpečnosti.

V regióne strednej a východnej Európy existuje mnoho prosperujúcich blockchainových spoločností, ktoré sú úspešné po celom svete a môžu ďalej tieto vedomosti a skúsenosti využiť práve v Číne. Niektoré z nich dokonca už v tejto krajine aj pôsobia a majú veľký záujem o spoluprácu s vládou Čínskej ľudovej republiky (ČĽR) na pilotných projektoch v Číne i po celom svete.

V posledných rokoch sa mnohé čínske firmy ukázali v pozícii globálnych inovátorov. Čínske spoločnosti sú príkladom toho, ako vytvárať komerčne životaschopné projekty, ktoré narušujú stereotypy v mnohých odvetviach a zároveň neustále zaujímajú vedúce postavenie na svetových trhoch, vyvíjajúc nové produkty a inovatívne obchodné modely. Čína sa stáva kľúčovým globálnym hráčom a má nesporný potenciál stať sa priekopníkom taktiež v technológii blockchain.

V priebehu posledných siedmych rokov sme sa stali svedkami rastu obchodnej aktivity medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy o 50%, zatiaľ čo investície v 16 členských štátoch (v súčasnosti 17) sa zvýšili o 300% a objem obchodu dosiahol 82,2 miliárd USD. Vďaka Novej hodvábnej ceste a iniciatíve „17 + 1“ sa ešte viac zdôraznil význam globálneho transferu technológií a spolupráce v oblasti inovácií medzi Čínou a týmto regiónom Európy.

Viac info