thumbnail

Poslaním Centra excelentnosti pre blockchain medzi Čínou a krajinami SVE je stať sa popredným svetovým výskumným a inovačným centrom pre technológie blockchain a DLT (technológia distribuovaných záznamov), ktoré budú môcť nájsť svoje využitie naprieč odvetviami akými sú energetika, finančníctvo, letectvo, výroba, logistika, obchod, médiá, vládny sektor a ďalšie.

Prvý blockchainový samit Čína-SVE

Len pre pozvaných

Kde:
Hotel LOFT Bratislava, Slovensko

Kedy:
13.12.2019

POD ZÁŠTITOU

V tlači a médiách:

Enterpreneur, November 14, 2019

Vicepremier.gov.sk, November 8, 2019
Interview s Matejom Michalkom v CGTN Headquarters
August 29, 2019
BITCOIN GARDEN
August 30, 2019
TECHBOX
September 4, 2019

Podporované Predsedom vlády Slovenskej republiky:

S hrdosťou oznamujeme, že dňa 27.9.2019 získala spoločnosť DECENT oficiálny list o podpore návrhu zriadenia Centra excelentnosti pre blockchain od premiéra Slovenskej republiky. Vzhľadom na našu firemnú kultúru vedenú v duchu transparentnosti sme sa rozhodli, že list zverejníme na tejto stránke v plnom znení.

Na fungovanie Centra plánujeme uplatniť model PPP (verejno-súkromné partnerstvo), čím sa podporí spolupráca medzi etablovanými hráčmi, inovatívnymi startupmi, špičkovými výskumnými a vývojovými inštitúciami a vládami, čo povedie k vytvoreniu nových pracovných miest, posilneniu štatútu technológií a propagácii Slovenska, krajín stredo-východnej Európy a Číny, ako jedných z najinovatívnejších krajín na svete.

Naším cieľom je vytvoriť silnú globálnu inovačnú platformu na podporu Novej hodvábnej cesty (Belt and Road Initiative) pomocou špičkových technológií, akými sú blockchain a DLT.

Organizácia projektu sa uskutočňuje pod záštitou záujmového združenia právnických osôb zaregistrovaného na Slovensku a príslušného subjektu, registrovaného v Čínskej ľudovej republike.

Viac info

Pozadie

Slovensko je krajinou, ktorá sa nachádza priamo v srdci Európy, uprostred východoeurópskych a západoeurópskych trhov. Vláda Slovenskej republiky si stanovila ako jednu z hlavných priorít podporovať projekty a investície, ktoré prinášajú vysokú pridanú hodnotu, s osobitným zameraním na vedu, výskum a inovácie – sektormi kľúčovými pre rozvoj vedomostnej ekonomiky.

Táto stredoeurópska krajina ponúka silné zázemie plné úspešných začínajúcich spoločností z oblastí softvérového inžinierstva a kybernetickej bezpečnosti.

V regióne strednej a východnej Európy existuje mnoho prosperujúcich blockchainových spoločností, ktoré sú úspešné po celom svete a môžu ďalej tieto vedomosti a skúsenosti využiť práve v Číne. Niektoré z nich dokonca už v tejto krajine aj pôsobia a majú veľký záujem o spoluprácu s vládou Čínskej ľudovej republiky (ČĽR) na pilotných projektoch v Číne i po celom svete.

V posledných rokoch sa mnohé čínske firmy ukázali v pozícii globálnych inovátorov. Čínske spoločnosti sú príkladom toho, ako vytvárať komerčne životaschopné projekty, ktoré narušujú stereotypy v mnohých odvetviach a zároveň neustále zaujímajú vedúce postavenie na svetových trhoch, vyvíjajúc nové produkty a inovatívne obchodné modely. Čína sa stáva kľúčovým globálnym hráčom a má nesporný potenciál stať sa priekopníkom taktiež v technológii blockchain.

V priebehu posledných siedmych rokov sme sa stali svedkami rastu obchodnej aktivity medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy o 50%, zatiaľ čo investície v 16 členských štátoch (v súčasnosti 17) sa zvýšili o 300% a objem obchodu dosiahol 82,2 miliárd USD. Vďaka Novej hodvábnej ceste a iniciatíve „17 + 1“ sa ešte viac zdôraznil význam globálneho transferu technológií a spolupráce v oblasti inovácií medzi Čínou a týmto regiónom Európy.

Viac info