thumbnail

Čína a SVE

Čína stanovila tri potenciálne prioritné oblasti v rámci hospodárskej spolupráce: infraštruktúra, vyspelé technológie a ekologické technológie.

V roku 2016 predstavila Štátna rada Čínskej ľudovej republiky (ČĽR), v rámci päťročného plánu hospodárskeho rozvoja krajiny na obdobie rokov 2016 až 2020, koncepciu rozvoja technológie blockchain, ako súčasť stratégie na reformu informačných technológií. Na základe daného plánu vláda ČĽR aktívne presadzuje implementáciu tejto technológie, o čom svedčí aj obrovské množstvo vládnych aj mimovládnych investícií. Príkladom je Čínska centrálna banka, ktorá podporuje rozvoj obchodno-finančnej platformy budovanej na blockchaine. Bank of China tiež odhalila svoje plány na hromadné investovanie do vývoja technológie blockchain v oblasti finančných služieb. Národný kontrolný úrad navyše zvažuje využitie blockchainu na zlepšenie svojej dátovej infraštruktúry, zatiaľ čo Ministerstvo priemyslu a informačných technológií pripravuje zriadenie národného výboru pre štandardizáciu blockchainu.

Viac info

Spolupráca 17+1

Formát 17+1 (pôvodne 16+1) je iniciatíva Čínskej ľudovej republiky zameraná na zintenzívnenie a rozšírenie spolupráce dvanástich členských štátov EÚ (Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) a piatich balkánskych krajín (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Severné Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko). Prvý summit vo formáte 16+1 sa uskutočnil v roku 2012 v Poľsku. Počas tohto summitu čínsky premiér predstavil ucelenú iniciatívu v oblasti spolupráce so šestnástimi krajinami strednej a východnej Európy (v skratke SVE) s názvom „Dvanásť opatrení Číny na podporu priateľskej spolupráce s krajinami strednej a východnej Európy“, ktorá predstavuje rámcový dokument pre fungovanie iniciatívy 17+1.

Viac info

História summitov 17+1:

Na uvedených summitoch boli definované osobitné ciele a strednodobá agenda. Vychádzajúc zo záverečného dokumentu zo summitu v meste Sučou, čínska vláda poverila Slovenskú republiku, aby viedla spoluprácu v oblasti inovácií, transferu technológií a spolupráce v oblasti výskumu a vývoja.

Vychádzajúc z tohto dokumentu, Čína v oblasti investícií, dopravy, financií, vedy, vzdelávania a kultúry definovala tri prioritné oblasti hospodárskej spolupráce:

17+1 a Slovensko

Slovensko je jedným z dôležitých členov zoskupenia 17+1. Za posledných sedem rokov sa obchod medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy zvýšil o 50%. Investície do daných 16 členských krajín sa zvýšili o 300%, pričom objem obchodu dosiahol až 82,2 mld. USD. Aktivity Číny a čínskych podnikateľov na európskom trhu počas stretnutia v Dubrovníku ocenil aj slovenský predseda vlády, Peter Pellegrini.

Premiéri Li Kche-čchiang a Peter Pellegrini sa stretli na bilaterálnom rokovaní a v rámci spolupráce 16+1 prediskutovali ako ďalej podporovať bilaterálnu spoluprácu v oblastiach obchodu, logistiky a inovácií. Okrem toho v dokumente „The Dubrovnik Guidelines for Cooperation between China and Central and Eastern European Countries“ je uvedené, že všetky strany súhlasia s nápadom, aby sa v roku 2020 na Slovensku konala Piata ministerská konferencia o inováciách v rámci 17+1.

Taktiež sa v dokumente navrhuje, že s ostatnými stranami bude Slovensko skúmať možnosť založenia Centra excelentnosti pre blockchain pod jeho vedením a v spolupráci s ostatnými zainteresovanými stranami. Toto rozhodnutie je jasným dôkazom, že Slovensko aktívne prispieva k inovatívnej spolupráci zoskupenia 17+1 a v oblasti inovácií opätovne potvrdilo svoju vedúcu pozíciu.

Viac info